Páxina pechada. Lanzamento: 22/03/2013. Peche: 20/04/2017.
Todas as campañas
Campañas
Todas as ferramentas
Ferramentas

Documentos (i)legais

Trade in Services Agreement (TiSA) Financial Services Annex (February 2015)

03/06/2015
By

Publicado por WikiLeaks: 3 de Xuño, 2015 Wikileaks filtra o contido das negociacions clandestinas entre medio centenar de gobernos para establecer un acordo mundial secreto de comercio internacional de servizos que estará por riba de todas as regulacions e normativas estatais e parlamentarias, en beneficio das corporacions. Coñecido polo nome de Trade in Services Agreement…

Read more »

Demanda pola Cruz do Castro

Ó XULGADO DO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE VIGO   GUILLERME PRESA SUÁREZ, avogado, na representación da ASOCIACIÓN VIGUESA POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36, segundo teño acreditado no Procedemento de Protección dos Dereitos Fundamentais nº 224/2013,  perante ese Xulgado comparezo e DIGO:   Que cumprimentando o trámite conferido, por medio do presente escrito paso a FORMALIZAR…

Read more »


Hit Counter provided by Skylight
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!